top of page

UPPSÄTTNING AV
HYLLA 599kr*

 • Uppsättning av hyllsektion, max 2 meter

 • Borrning i alla typer av väggar

Namnlös design (4).png

UPPSÄTTNING AV
SPEGEL 599kr*

 • Uppsättning av spegel

 • Borrning i alla typer av väggar

 • För fler speglar vid samma tillfälle tillkommer 249 kr/spegel

Namnlös design (1).png

HEMMAMONTÖR

UPPSÄTTNING AV
LAMPA 599kr*

 • Uppsättning av armatur i tak eller på vägg

 •  Borrning i alla typer av väggar och tak - maxhöjd 3,2m

 • Anslutning med stickpropp (ej elektrisk dragning)

Namnlös design (5).png

MÖBELMONTERING
599kr/h*

 • Avemballering

 • Monternig

 • Bortforsling emballage

 • Startkostnad 420kr

Namnlös design (6).png

UPPSÄTTNING AV
TAVLOR 599kr*

 • Uppsättning av två tavlor

 • Borrning i alla typer av väggar

 • För fler tavlor vid samma tillfälle tillkommer 249 kr/tavla

 • Max 20kg, 100 x 140 cm

Namnlös design (3).png

VILL DU
VETA MER?

Namnlös design.png

*Alla priser är angivna efter RUT-avdrag. Kostnad för fästmaterial kan tillkomma beroende på typ av vägg/tak.

bottom of page